fbpx

בריאות

בריאות

חי נכון" תוכנית ביטוח לחיים בריאים – עידוד הורדת תעריפי הביטוח לאזרחים וותיקים השומרים על בריאותם ועוסקים בספורט.

מיזם "חי נכון גם לפני הפנסיה" –  מטרתו לעודד את אזרחי ישראל , קופ"ח ומשרד הבריאות לקידום אורח חיים בריא הן לבריאים והן ל'חולים' ,קופ"ח שתשקיע את מרצה עבור לקוחותיה ע"י טיפול המשלב: רפואה משלימה, תזונה וספורט  ותנתח את נתוני ההיסטוריה הרפואית של מטופליה בכדי לסייע במניעת מחלות עתידיות והדרדרות מצבו התפקודי של הציבור לפני הגיעו למצב סיעודי. קופות החולים יתוגמלו כלכלית על טיפול מותאם ושיפור איכות חיי מטופליהם שיוביל במקביל לחסכון כלכלי למדינה ,שלא תצטרך להוציא מיליארדים עבור טיפולים ואשפוזים באם אזרחיה לא היו מקבלים טיפול של "חי נכון".

הקצאת משאבים להפעלת תוכנית להתמודדות עם מחלת האלצהיימר והדמנציה.

נפעל לשיפור מערכת הבריאות והגדלת מספר מיטות האישפוז בבתי החולים, מהלך רוחבי לקיצור משך התורים והוספת תקנים לצוות רפואי וסוציאלי בבתי החולים.

הארכת תקופת הפיצוי בביטוח הסיעודי של קופות החולים ללא הגבלת זמן.