fbpx

מצע

מפלגת "זכויותינו בקולנו" הוקמה בכדי לקדם חיים בכבוד בישראל לאוכלוסיית הוותיקים, אנשים עם מוגבלויות, משפחות וחסרי ישע. המטרה המרכזית היא לדאוג כי אזרחי ישראל
יוכלו לחיות בכבוד באריכות ימים ללא סימני שאלה מעל עתידם. אנו רוצים לחזק את החוסן החברתי בישראל על ידי סולידריות חברתית ויצירת אחדות בחברה הישראלית. המפלגה רואה חשיבות עליונה לבניית תהליכי הערכות לתוחלת החיים המתארכת ותוכניות מניעה שונות שיקלו על התמודדות המדינה, החל מטיפול דחוף בנושא הפנסיה וכלה באורח חיים בריא.

חברי המפלגה

עיקרי המצע