fbpx

גמלאים

גמלאים

העלאת קצבת הזקנה והצמדה להעלאת שכר הח"כים – ככל שהח"כים יעלו את שכר יש להעלות את קצבת הזקנה באחוזים זהים.

ברצוננו להעלות את קצבת הזקנה לשכר המינימום כבסיס.

העלאת קצבת הנכים ומהלכים לעידוד יציאה לעבודה.

הובלת מהלך לעידוד בנייה והפעלה של בתי דיור מוגן ובתי חולים סיעודיים במקביל ליצירת פתרונות כוח אדם (מטפלים) – שיפור התנאים בבתי אבות ע"י מציאת פתרונות למצוקת גיוס מטפלים לבתי אבות, מתן הכשרה למטפלים, הקמת קבוצות תמיכה לעובדים, הובלת מהלך להגדלת כמות המטפלים בקשישים, הגדלת תקציב המדינה לבתי אבות לשם הגדלת השירותים הניתנים לדיירי בתי האבות, שיפור תנאי ההעסקה לצוות הסוציאלי, הרפואי והסיעודי ופיקוח על התנהלות בתי האבות.

ביטול מבחני הכנסה לאזרחים ותיקים לקבלת גמלת סיעוד במסגרת ביטוח לאומי לצורך הקלה על בני הגיל השלישי ומשפחותיהם, נכון להיום גמלת הסיעוד מותנית בהכנסות בני הזוג.