fbpx

אהבת הארץ

אהבת הארץ

– ישראליסט אמיתי אוהב את הארץ שלו. ישראליסט אמיתי מודאג מהמצב הפוליטי ורוצה לשנות. לשפר את החינוך-הערכי בקרב ילדים ונוער, לחזק את העצמאים, לדאוג לשכבות החלשות, לשמור על נכסי הטבע ועוד. לשמור ולחזק את הרוח הישראלית! לאחד במקום להסית. לשתף פעולה במקום לריב.

בתמהיל המדהים הזה שנקרא מדינת ישראל – ההבנה שכולנו בעצם ישראליסטים תיצור פה אחדות מחדש, ערבות הדדית ושיתוף פעולה בין כל הפלגים השונים.
אנחנו חיים פה יחד, ללא קשר לצבע, דת או השקפה פוליטית. העובדה הזו קושרת אותנו בגורל אחד לארץ מלאת האתגרים והנפלאות שלנו.