fbpx

שלומית יהב, מספר שש ברשימת מפלגת "זכויותינו בקולנו"

שלומית יהב, בת 56 + נשואה +3, מומחית בתחום הביטוח הפנסיוני, תכנון פרישה ופיננסים. בעלים ומנכ"ל של מכללת עדיף המתמחה בהכשרה מקצועית בתחומי הביטוח, שמאות ופיננסים מזה כ-11 שנים. בנוסף, בעלים של "החלק המשלים" העוסקת בתכנון פרישה ופיננסים שני העשורים האחרונים. 

יהב מבקשת להוביל הליך "זכויות בדחיפה" בו כל גוף ציבורי יהיה מחויב ליידע כל אזרח על זכויותיו ולוודא שהוא ממשם על כל עובד ציבור לספק שירות מקצועי ויעיל לטובת האזרח בכדי לסייע לו לנצל את זכויותיו ולהעניק לו את כל ההטבות להן הוא זכאי.

בזכות תחום התמחותה רואה יהב חשיבות רבה ליצירת איזון כלכלי-אקטוארי-גילאי מותאם שישמור על קופת הציבור, יתמוך באוכלוסיות חלשות ויעודד את קידומן. כחלק מאג'נדה זו יהב רואה חשיבות רבה להכנסת חינוך פיננסי לבתי הספר כשיעורי חובה ותפעל למען מטרה זו.

יהב מבקשת לעודד הקמת בתים טיפוליים בקהילה (באמצעות עידוד משקיעים) ולספק הן אפיק השקעה איכותי למשקיעים וכן בתים טיפוליים איכותיים מותאמים צרכים, כל זאת באמצעות מימון מחברות הביטוח ו/או הביטוח הלאומי תוך הקצאת חלק מתקציב הביטוח הלאומי לצרכים אלו.

שלומית יהב