fbpx

עירית בולקא

עירית בולקא זמרת, מורה לפתוח קול, ומרצה. כל הנושאים החברתיים, קרובים לליבי. אשמח לפעול לקידום השכבות החלשות, כולל נשים חרדיות, אשר קולן אינו נשמע.
עירית בולקא