fbpx

קצבאות ופנסיה

קצבאות ופנסיה

העלאת קצבת הזקנה והצמדה להעלאת שכר הח"כים – ככל שהח"כים יעלו את שכר יש להעלות את קצבת הזקנה באחוזים זהים. ברצוננו להעלות את קצבת הזקנה לשכר המינימום כבסיס. 

העלאת קצבת הנכים ומהלכים לעידוד יציאה לעבודה.