fbpx

משפחות מטפלות

משפחות מטפלות

ביטול השתתפות הילדים במימון האשפוז המוסדי של הוריהם בבתי אבות – כיום נדרשים הילדים לחשוף את הכנסתם בפני משרד הבריאות ומשרד הרווחה על מנת לקבל קוד לסיוע לאשפוז סיעודי, דהיינו הילדים נאלצים להשתתף במימון בית אבות והמדינה מסירה את מעצמה את האחריות. 

הקמת מנגנון סיוע למשפחות מטפלות – הקמת מרכזים המשלבים מתנדבים לבני הגיל השלישי ואנשים עם מוגבלויות עם שירותי ייעוץ ותמיכה לבני משפחה מטפלים