fbpx

חיזוק עצמאיים

חיזוק עצמאיים

עינת קולמן ורוב חברי המפלגה הם עצמאים בתחומים שונים. המעמסה והנטל שרובצים כיום על העצמאים מורגשים היטב אצל חברי המפלגה והם יפעלו לשנות זאת! שיפור התנאים הסוציאליים לעצמאים, שיפור והגדרת תנאי התשלום, הורדת הסבך הבירוקרטי מול העצמאים ועוד.