fbpx

זכויות סוציאליות

זכויות סוציאליות

קידום הליך "זכויות בדחיפה" – כל גוף ציבורי יהיה מחויב ליידע כל אזרח על זכויותיו ולוודא שהוא ממשם (ללא צורך בידע מוקדם או צורך בסיוע מאנשי מקצוע כגון עו"ד, רואה חשבון או שמאי). על כל עובד ציבור לספק שירות מקצועי ויעיל לטובת האזרח בכדי לסייע לו לנצל את זכויותיו ולהעניק לו את כל ההטבות להן הוא זכאי.

הקלות בתהליכים הבירוקרטיים – קיצור והקלת ההליכים הבירוקרטיים בטיפול באנשים סיעודיים, ניצולי שואה, תשושי נפש ותשושים לצורך מטפל / עובד זר וסיוע למימון בתי אבות והקמת גוף אחד מקצועי שמרכז את כל השירותים שנותנים המשרדים השונים במדינה לבני גיל הזהב.

הקלה בתהליכים הבירוקרטיים לקבלת קאנביס רפואי – לכאבים ומחלות הגורמים לאנשים סבל רב.